VAD JAG HAR GJORT

(och inte gjort)

Här finner du bilder löpande från min Instagramsida på olika arbeten och bolagsrelaterade sysslor som jag utfört.

Hoppas det inger förtroende för mitt yrkeskunnande.